VEŠTAČENJA
profesionalne procene

PROCENE NA MOTORNIM VOZILIMA

 

PROCENA ŠTETE NA MOTORNIM VOZILIMA

 

PROCENA VREDNOSTI MAŠINE I OPREME

 

PROCENA VREDNOSTI MAŠINA ALATKI I INDUSTRIJSKE OPREME

 

PROCENA VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA FIRME

 

PROCENA PUTNIČKI, TERETNI, POLJOPRIVREDNE MAŠINE I OPREMA

 

PROCENA PLOVILA

PROCENE ZA POTREBE

 

 LIZING KUĆA

 

BANKI

 

OSTALIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

 

USLUGE

 

    VEZANE ZA POTREBE REVIZIJE ODŠTETNIH ZAHTEVA PO ZAHTEVU KLIJENTA

 

PRAVNE STVARI - ADVOKATSKE USLUGE

 

KONSALTING

ADVOKAT MARINA POPOVIĆ RADONJIĆ

 

PRAVNI USLUGE OBUHVATAJU

 

-IZRADU SVI VRSTA PODNESAKA 

 

(ZAHTEVI, MOLBE, TUŽBE, ŽALBE, .._KAKO U KRIVICNOJ TAKO I GRAĐANSKOPRAVNOJ MATERIJI (PARNIČNI POSTUPAK)

 

-ZASTUPANJE PRED SVIM SUDOVIMA U REPUBLICI SRBIJI I SVIM  DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA

 

VELIKO ISKUSTVO U POSTUPCIMA NAKNADI ŠTETE KAKO MATERIJALNE TAKO I NEMATERIJALNE PROISTEKLIH IZ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PRED NADLEŽNIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I SUDOVIMA .

 

 

marinapopovic2009@hotmail.com

 

060 / 42 023 20